Podziękowanie dla personelu SOR

 Na skrzynkę e-mailową dyrektora SP ZOZ Jacka Domejko wpłynęły podziękowania od p. Agnieszki  D.

„… chciałam Panu pogratulować personelu na SOR-ze. W ostatnim czasie byłam dwukrotnie zmuszona skorzystać z pomocy oddziału. Choć pracy mieli naprawdę dużo, pacjenci byli przyjmowani w miarę możliwości sprawnie. Lekarze, a zwłaszcza pielęgniarki były miłe i grzeczne. Pomocy udzielano szybko i sprawnie. Składam na Pana ręce serdeczne podziękowania…”