Podziękowanie dla personelu Oddziału Wewnętrznego

 W imieniu własnym i rodziny pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla całego personelu Medycznego Oddziału Wewnętrznego Szpitala „Latawiec” w Świdnicy a w szczególności Pani Ordynator dr n. med. Beacie Szarzyńskiej i dr Tomaszowi Pawlicy za zaangażowanie, fachowość i profesjonalną opiekę medyczną oraz wielką życzliwość w podejściu do pacjenta.
Życzę wytrwałości i dalszych sukcesów zawodowych!
Irena T-D z rodziną.