Podziękowanie za opiekę dla personelu oddziału gastroenterologii

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału gastroenetrologii.

Jako pacjenci oddziału gastroenterologii pragniemy wyrazić wdzięczność i podziękowanie dla personelu za miłą kulturalną profesjonalną opiekę nad pacjentami.
Józef S., Bronisław S.