Podziękowanie za sprawne wdrożenie projektu TELERADIOLOGIA

 Na ręce dyrektora Pana Jacka Domejko wpłynęły podziękowania od firmy AGFA HEALTHCARE w Warszawie za … „wsparcie i zaangażowanie w trakcie realizacji wdrożenia projektu 1/2009/ TELERADIOLOGIA.
Bez Państwa otwartości i współpracy zrealizowanie projektu w tak krótkim czasie byłoby niemożliwe
„.

Prezes Zarządu
Andrzej Chądzyński

Przypominamy, że Agfa HealthCare jest liderem na rynku zintegrowanych systemów informatycznych dla cyfrowej radiologii i zrealizuje projekt regionalnego systemu teleradiologicznego na Dolnym Śląsku. To pierwszy tego typu projekt na taką skalę w Polsce wart 1,8 mln euro.
RSS „Latawiec” jako jedna z 10 placówek  została ucyfrowiona, zainstalowano lokalny system RIS i PACS oraz podłączono do istniejących urządzeń diagnostycznych a następnie podłączono całość w jedną wirtualną infrastrukturę informatyczną z centrum w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Całe to przedsięwzięcie zrealizowano w ciągu 12 tygodni.
Takie rozwiązanie dla naszej placówki to jedno z najlepszych rozwiązań, zapewni  szybszą i dokładniejszą diagnostykę dla naszych pacjentów. Umożliwi również konsultacje specjalistów z deficytowych dziedzin i specjalizacji diagnostycznych.