Podziękowanie za wspaniałą opiekę dla personelu oddziału gastroenterologicznego

 Na ręce dyrektora Pana Jacka Domejko wpłynęły niezwykłe podziękowania od pacjenta dla personelu oddziału gastroenterologicznego.
Juz dwukrotnie byłem pacjentem oddziału gastroenterologicznego tutejszego szpitala. Warunki na tym oddziale są bardzo dobre a pracownicy to ludzie kompetentni, mili i chętnie służący pomocą.
Dlatego też chciałbym bardzo podziękować całemu personelowi pracującemu na tym oddziale, zarówno paniom pielęgniarkom jak i lekarzom szczególnie Panu Ordynatorowi lekarzowi Andrzejowi Zającowi za troskliwą opiekę, jaka tu otrzymałem. Spotkałem na tym oddziale ludzi, którzy swoją pracą niosą pomoc ludziom chorym i cierpiącym, ludzi troskliwych, cierpliwych i kompetentnych.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za opiekę i pomoc w powrocie do zdrowia”
.
pacjent Tadeusz K. z Dzierżoniowa