Podziękowanie od Pani Prezydent miasta Świdnicy za przeprowadzenie wyborów

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania za organizację wyborów od Pani Prezydent Miasta Beaty Moskal – Słaniewskiej.

„Serdecznie dziękuję Panu za udzielenie pomocy w organizacji i przeprowadzeniu wyborów w 2015r. Rok bieżący był w tym względzie wyjątkowy. Wybieraliśmy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz posłów i senatorów, a także głosowaliśmy w referendum ogólnokrajowym. Rada Miejska w Świdniccy we wszystkich tych wyborach utworzyła obwód odrębny w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec”. 
Podkreślić należy, że przeprowadzenie wyborów wymaga współdziałania wielu podmiotów, dobrej organizacji oraz wykonywania wielu dodatkowych zadań.
Szczególnie wdzięczna jestem za Pana osobisty wkład, który umożliwił właściwe przygotowanie lokalu wyborczego, prawidłowe i terminowe sporządzenie wykazu osób uprawnionych do głosowania oraz ich aktualizację.
Proszę również o przekazanie wszystkim pracownikom zaangażowanym przy wykonywaniu prac wyborczych podziękowań za ich wysiłek i profesjonalizm, który umożliwił sprawne przeprowadzenie wyborów.
Liczę na kontynuację dobrej współpracy”.