Pozytywny wyrok KIO

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, w związku z przeprowadzoną procedurą wyboru podmiotu, który będzie świadczył na rzecz szpitala usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, pragnie poinformować o potwierdzającym słuszność wyboru najkorzystniejszej oferty wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o sygn. akt KIO 1712/23.

Decyzja KIO, która uznała rację SPZOZ w Świdnicy w kontekście przeprowadzonej procedury, jest najlepszym potwierdzeniem dla transparentności i rzetelności działań szpitala w kontekście procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.