Prawa pacjenta

Szanowni Państwo,
Na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta p. Krystyny Barbary Kozłowskiej chcemy popularyzować wiedzę wśród  społeczeństwa o przysługujących prawach pacjenta.
 
W załączeniu przekazujemy plakat informacyjny o prawach pacjenta, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom. Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m. in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.
 
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne.