Zmiany w strukturze organizacyjnej szpitala

Szanowni Państwo,
 
Z przyjemnością informujemy, że w naszej placówce od 1 grudnia 2014r. nastąpią poniższe zmiany w strukturze organizacyjnej:
 
1) W Szpitalu Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie przy ul. Wojska polskiego 7 zostaje uruchomiona nowa komórka organizacyjna – Poradnia Rehabilitacyjna.

2) W ramach Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zostaje wyodrębniony 6-cio łóżkowy Pododdział Angiologiczny oraz zmienia się nazwa oddziału na: Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdziałem Angiologicznym.

3) W miejsce Działu Organizacji i Nadzoru oraz Działu Sprzedaży będzie działać jeden dział pod nazwą Dział Organizacji i Rozliczeń (NOR)