Radioodbiorniki trafiły na nasz Blok Porodowy

Dzięki wspaniałej inicjatywie Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, pod hasłem „Radio na porodówce”, na oddział Ginekologiczno – Położniczy SPZOZ w Świdnicy trafiły trzy radioodbiorniki.
Urządzenia zostaną umieszczone na szpitalnych salach porodowych. Mamy nadzieję, że muzyka płynąca z radioodbiorników umili czas naszym rodzącym Pacjentkom i pozwoli im na odrobinę relaksu w tych niezwykle ważnych chwilach.
Serdecznie dziękujemy Fundacji Medycyny Prenatalnej za okazane wsparcie ?