Realizujemy Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

 Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Zdrowia w dniu 8 lipca 2009 podjęło decyzję o przyznaniu SP ZOZ w Świdnicy możliwości realizowania:
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
Zadanie: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.
Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
 Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy."

finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Łączna kwota przyznana SP ZOZ w Świdnicy na realizację programu
to 159 970,00 zł

fot. A.Szymczuk 

Inicjatorem i wykonawcą programu z ramienia SP ZOZ w Świdnicy jest dr Ewa Kilar Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej, Kierownik Onkologicznej Poradni Genetycznej.