Realizujemy Program leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią ZZSK

 DOW NFZ przekazał kwotę 38 398,00 (na m-c XII. 2009r.) na realizację Programu leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).
Za realizację programu odpowiedzialny jest Oddział Reumatologiczno – Rehabilitacyjny Szpitala im. Z. Walla w Żarowie (jedyna placówka zamiejscowa SP ZOZ w Świdnicy).
Program ma na celu uzyskanie kontroli nad aktywnością choroby – indukcja i utrzymanie remisji. Poprawę jakości życia chorych, poprzez umożliwienie chorym na ciężką, aktywną postać (ZZSK) powrotu do pełnej aktywności życiowej, możliwie bez konieczności ciągłej terapii. Zmniejszenie liczby powikłań ze strony narządu ruchu (nieodwracalnych deformacji) i pozastawowych u chorych, jak również ograniczenie negatywnego wpływu działań niepożądanych, związanych z ciągłą farmakoterapią.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest zapalną, przewlekłą, postępującą, układową chorobą o nieznanej etiologii, która pierwotnie zajmuje stawy krzyżowo-biodrowe i kręgosłup, a u niektórych chorych również stawy obwodowe oraz narządy wewnętrzne.
Umowa zawarta jest na okres od 1 grudnia 2009r do 31. grudnia 2011 r.