21 maja 2009 r spotkanie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej z powiatu świdnickiego

Informujemy, iż w dniu 21 maja 2009r. w sali konferencyjnej SP ZOZ w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29 odbedzie sie spotkanie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzami specjalistami, którzy sprawują opieke nad mieszkańcami powiatu świdnickiego.
Celem spotkania będzie przekazanie szczegółowych informacji i wymiana doświadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej i radiologii (tomografia komputerowa) oraz kardiologia inwazyjna (koronografia, koronoplastyka) na temet:
– wskazań do wykonania ww. procedur,
– sposobu kierowania,
– dokumentacji,
– interpretacji wyników.