Stan zdrowia poszkodowanych z dnia 1 kwietnia 2009r.

Świdnica, 1 kwietnia 2009 r. 

Stan na dzień 01.04.2008 godz. 12:30 

W szpitalu na dzień dzisiejszy pozostaje 1 dziecko (Oddz. AiIT)

Stan dziecka w chwili obecnej jest stabilny i nie ma zagrożenia życia.