Światowy Dzień Chorego

11 lutego to Światowy Dzień Chorego, święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II jako sposób, w jaki wierni mogą modlić się za chorych.
Ludzie na całym świecie skupiają się w tym dniu na chorych i tych, którzy w tym dniu bardzo ciężko pracują, aby ulżyć cierpieniom chorych. Obchodom tego święta towarzyszą liczne akcje mające na celu zapewnienie chorym lekarstw, żywność i właściwej opieki, w tym opieki duchowej.
Papież Jan Paweł II zainicjował ten dzień w 1992 roku, aby zachęcić ludzi do modlitwy za tych, którzy cierpią z powodu choroby i za ich opiekunów. Sam Papież rok wcześniej, w 1991 roku, zdiagnozował chorobę Parkinsona i uważa się, że jego własna choroba była impulsem do wyznaczenia tego dnia.

Źródło: http://daysofyear.com/world-day-of-the-sick/