System Opieki Zdrowotnej Ogólnopolskie Problemy – Regionalna Perspektywa

 Informujemy, iż 1 grudnia 2009r. w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu odbędzie się konferencja pt.
”System Opieki Zdrowotnej Ogólnopolskie Problemy – Regionalna Perspektywa”.

Do udziału w dyskusji zagadnienia „Finansowanie świadczeń i dostęp do terapii w wybranych dziedzinach medycyny”  zaproszony został dyrektor Jacek Domejko.

Temat będzie poruszał takie problemy jak:
Plan Narodowego Funduszu Zdrowia dla regionu na 2010 rok,
Opinie dotyczące nowego algorytmu podziału publicznych środków na finansowanie świadczeń w poszczególnych województwach,
Organizacja opieki medycznej w regionie tj.: opieka onkologiczna a możliwość zmniejszenia kolejek, dostęp do programów terapeutycznych i chemioterapii niestandardowych – trudność wyboru, leczenie chorób reumatologicznych.

Organizatorzy zaplanowali panelowe dyskusje koncentrujące się wokół zagadnień takich jak:
1. Główne problemy lecznictwa stacjonarnego w województwie dolnośląskim.
2. Finansowanie świadczeń i dostęp do terapii w wybranych dziedzinach medycyny.
3. Zarządzanie i inwestycje w sektorze medycznym na Dolnym Śląsku.

Ze względu na zróżnicowanie potrzeb i oczekiwań środowisk medycznych w poszczególnych regionach kraju konferencja ma na celu wymianę opinii dotyczących systemu opieki zdrowotnej w największych ośrodkach gospodarczych Polski.

Moderatorem  będzie Pan Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny , miesięcznika Rynek Zdrowia.