Szkolenie pt. „Psychologiczne aspekty adaptacji zawodowej i współpracy zespołowej”

21 września br. odbędzie się szkolenie na temat „Psychologiczne aspekty adaptacji zawodowej i współpracy zespołowej”. Adresatami szkolenia będą nowozatrudnieni pracownicy SP ZOZ w Świdnicy. Trenerem psycholog – Stefania Raducka – Gazda.