Uczestniczymy w projekcie NETC@RDS*

 Celem projektu jest uruchomienie elektronicznej wersji Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), tak aby umożliwić natychmiastowy dostęp do usług medycznych wszystkim obywatelom UE.

*Konsorcjum NETC@RDS zostało założone w 2007 roku jako projekt współfinansowany przez Unię Europejską, a jego celem było ułatwienie pacjentom, na podstawie krajowej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Korzyści dla pacjenta:

•możliwość korzystania ze świadczeń bez posiadania przy sobie karty EKUZ,
•mniejsze ryzyko narażenia na poniesienie kosztów uzyskanych świadczeń.

Korzyści dla SP ZOZ:

•możliwość rozliczenia udzielonych świadczeń w ramach umowy z NFZ
•natychmiastowa weryfikacja ubezpieczenia pacjenta
•świadczeniodawca nie ponosi żadnych kosztów w celu przystąpienia do projektu (DOW NFZ bezpłatnie wyposaża jedno stanowisko weryfikacji ubezpieczenia).