Szkolenie z systemu TOPSOR dla pracowników medycznych

Dnia 06.08.2020r. w sali konferencyjnej świdnickiego szpitala Latawiec, zostało przeprowadzone  szkolenie  dla  pracowników  SOR-u  z  zakresu  obsługi systemu TOPSOR.
W szkoleniu uczestniczyły pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, którzy będą bezpośrednio obsługiwać wdrażany system.

Warto przypomnieć, iż TOPSOR (Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) to projekt Ministerstwa Zdrowia mający na celu ujednolicanie sposobu przyjmowania pacjentów w SOR-ach względem pilności tj. stanu zdrowia. Pacjenci będą poddawani badaniu TRIAGE, po którym zostanie im przydzielona kategoria pilności według jednolitych zasad w całym kraju ? pacjent otrzyma numer oraz opaskę z odpowiednim kolorem.

Celem projektu jest usprawnienie pracy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, a tym samym zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Realizacja projektu TOPSOR w świdnickim szpitalu wkracza w fazę zasadniczą. Niezbędne do funkcjonowania systemu urządzenia są już zainstalowane, a personel medyczny przechodzi ostatnie szkolenia. Wdrożenie ostatecznej wersji systemu i jego uruchomienie,  zgodnie z założeniami ma nastąpić w najbliższych miesiącach.