Termomodernizacja budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy rozpoczyna prace związane z realizacją kolejnej inwestycji, której wykonanie planowane jest na 2020 rok. Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie” uzyskała dofinnsowanie w kwocie 1 416 901,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość wydatków kwalifikowanych wyniesie 1 574 334,00 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Z. Walla w Żarowie poprzez termomodernizację, zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła oraz wdrożenie systemu zarządzania energią.

Zakres projektu obejmuje: ocieplenie budynku pawilonu przyszpitalnego oraz wymianę jego stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., c.w.u obydwu budynków, sieci zewnętrznej, w tym grzejników z zaworami termostatycznymi, modernizację źródeł ciepła – gazowe kotły kondensacyjne, montaż systemu zarządzania energią, budowa instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Realizacja inwestycji potrwa ok. 12 miesięcy, a planowane zakończenie przewiduje się na IV kwartał 2020 roku.