Świdnicki Latawiec liderem wśród publicznych szpitali na Dolnym Śląsku

W XVI rankingu przygotowywanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z ?Rzeczpospolitą” świdnicki Latawiec zajął 2. miejsce na Dolnym Śląsku i 15. miejsce w Polsce. SPZOZ w Świdnicy jest również liderem wśród dolnośląskich szpitali publicznych. W skali całego kraju na najwyższe podium powróciło Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, wielokrotny zwycięzca naszego zestawienia, który w ubiegłym roku zajął drugą pozycję. Na Dolnym Śląsku najlepszy okazał się tym razem Szpital „Miedziowego Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie.

Wśród dolnośląskich szpitali w czołowej trzydziestce ogólnopolskiego rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych znalazło sie pięć szpitali. Oprócz szpitali z Lubina (9.) i Świdnicy (15.) również trzy wrocławskie lecznice – Wojewódzki szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego (18.), Wojewódzki szpital Specjalistyczny (19.) oraz Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej (21.).

Wyniki tegorocznego plebiscytu ogłoszone zostały w poniedziałek, 16 grudnia, w Warszawie. Świdnicki Szpital na finale plebiscytu reprezentował Dyrektor Grzegorz Kloc. Panel dyskusyjny podczas tegorocznej gali poświęcony był zagadnieniom związanym z rozwojem e-medycyny i postępującej cyfryzacji służby zdrowia.

W XVI Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali ?Rzeczpospolitej” Bezpieczny Szpital 2019 udział wzięły 202 szpitale, których baza łóżkowa stanowi 73 759 sztuk, czyli 40 proc. wszystkich 185,3 tys. łóżek w Polsce, i w których odbywa się 59 proc. wszystkich hospitalizacji (4,6 mln z 7,8 mln).

Podobnie jak w latach poprzednich, CMJ podzieliło ocenę na trzy grupy: zarządzanie, opieka medyczna i jakość. W kategorii zarządzanie, w której można było uzyskać maksymalnie 360 pkt, ocenialiśmy: zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje, systemy informatyczne, zarządzanie i finanse. Na ocenę opieki medycznej (maksymalnie 410 pkt) składało się pięć kategorii: blok operacyjny, system sterylizacji, diagnostyka, polityka lekowa oraz personel i jego kwalifikacje. Za jakość można było uzyskać 230 pkt w czterech kategoriach: jakość usług, certyfikaty, komfort pobytu pacjenta, analiza zdarzeń i skarg.

Źródło: www.rp.pl/rzeczozdrowiu, twitter.com/KarolinaEKowal1