Trendy Zarzadzania w Ochronie Zdrowia

 12-13 maja br. odbyła się 11 Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ. Dyrektor Jacek Domejko był prelegentem wykładu pt. „Sztuka zarządzania szpitalem” w obszarze Trendy w Zarządzaniu, Forum doświadczeń menedżerskich – outsorcing – zarządzanie projektami – strategie zarządzania.