Wizyta akredytacyjna w RSS „Latawiec”.

 W dniach 27 – 29 stycznia 2010 roku zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokona poraz kolejny oceny poziomu spełniania przez SP ZOZ w Świdnicy wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych.
Szpital zostanie poddany szczegółowemu przeglądowi dokumentacji medycznej pacjentów, dokumentów kadrowych, statystyki medycznej oraz dokumentacji z zakresu zarządzania placówką.