Współpraca z innymi ośrodkami

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Katedrą i Zakładem Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz naszym Oddziałem Onkologii Klinicznej, studenci V roku studiów na Wydziale Farmaceutycznym, w roku akademickim 2022/2023 realizowali badania ankietowe wśród naszych pacjentów onkologicznych.

Badania ankietowe przeprowadzone zostały przez studentów kierunku Farmacji, Panią Aleksandrę Nast i Pana Mateusza Nowaka i stanowią one podstawę do napisania ich prac magisterskich, których tematy brzmią odpowiednio: „Ocena wiedzy pacjentów onkologicznych o badaniach klinicznych” oraz „Ocena stopnia akceptacji choroby nowotworowej oraz przekonań na temat kontroli bólu wśród pacjentów onkologicznych”.

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych będą uwzględnione dla poprawy jakości leczenia onkologicznego, szczególnie w zakresie obszarów edukacji i komunikacji z pacjentami.