Wznawiamy porody z osoba towarzyszącą

Od dnia 11.05.2020 wznawiamy porody z osoba towarzyszącą. Zgodnie z oświadczeniem Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego wydanym podczas konferencji prasowej w dniu 29.04.2020 wznawiamy porody z osobą towarzysząca.

Postawą naszego postępowania jest maksymalna ochrona pacjentek i personelu. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszczamy obecność osoby towarzyszącej pod warunkiem spełnienia następujących zasad:

Osoba towarzysząca:

    1. Wypełnia ankietę epidemiologiczną ? prosimy o szczere i prawdziwe informacje.
    2. Nie może pozostawać w kwarantannie lub w izolacji.
    3. Przez cały pobyt w szpitalu nosi maskę, rękawiczki, fartuch ochronny ? wskazane we własnym zakresie.
    4. Może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu (decyduje personel medyczny)
    5. Po porodzie i dwugodzinnej obserwacji mamy i dziecka w momencie  przekazania ich na Oddział Położniczo -Noworodkowy opuszcza szpital.

Prosimy i liczymy na wyrozumiałość oraz poszanowanie  obowiązujących zasad.

Brak akceptacji zaleceń lub niezastosowanie się do nich są podstawą do cofnięcia zgody na obecność przy porodzie.

Serdecznie zapraszamy do odbycia porodu w naszym szpitalu.