Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej i Pielęgniarki

Życzenia od Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy:

Życzenia od Zarządu Powiatu w Świdnicy:

Życzenia od Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu: