Za nami jedna z największych powiatowych imprez służby zdrowia

Jest już tradycją, że w maju Dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy Pan Zbigniew Okarmus z pomocą swoich najbliższych współpracowników –  Pani Barbary Świętek i Pani Magdaleny Dębińskiej  organizuje uroczystość  z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. 
Impreza od wielu lat zdobywa coraz to większą grupę zwolenników. Tegoroczna, 5 edycja okolicznościowego spotkania okazała się prawdziwym frekwencyjnym hitem, bowiem Związek Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Świdnicy postanowił uczestniczyć we wspólnym powiatowym balu . Nie było takiego miejsca w Powiecie Świdnickim, w którym zmieściłoby się prawie pół tysiąca chętnych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników rehabilitacji, diagnostyki, pracowników administracji i gości, dlatego uroczystości podzielono na dwa dni 13 maja (290 osób w Hotelu Esperanto)  i 14 maja (150 osób w Hotelu Księżyc w Świebodzicach).
Organizatorzy rozpoczęli spotkanie odświętnym przywitaniem gości. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Piotr Fedorowicz, który wyraził „wdzięczność za zaangażowanie i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Świdnickiego”. Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Pan Zygmunt Worsa życzył przekornie „aby Wam pacjenci chorowali, żebyście mieli pracę pełną wyzwań i satysfakcji”. 
Oprócz ciepłych słów wdzięczności i podziękowań za wysiłek włożony w służbę pomocy chorym dla Pana Zbigniewa Kubiaczyka z-cy dyrektora ds. Lecznictwa, kwiaty i dyplomy uznania ze strony SP ZOZ w Świdnicy otrzymały:  Pani Małgorzata Tomska Naczelna Pielęgniarka,  Pani Elżbieta Pieprz – Pankiewicz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.