Zniszczeniu ulegnie dokumentacja medyczna z lat 1991-1994

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w latach 1991-1994. 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,  w  Dziale Organizacji  i Rozliczeń (pokój 21), do dnia 30 czerwca 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon: +48 74 851 74 90.
 
Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Organizacji i Rozliczeń oraz na stronie internetowej szpitala. 
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.
 
Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.186) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).
 
POBIERZ: