Zalecenia dot. zabiegów planowych

Dnia 20.marca 2020 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia ogłoszono na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej STAN EPIDEMII i wprowadzono istotne ograniczenia w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich podmiotów leczniczych. Obecnie, w miarę poprawy sytuacji epidemicznej w kraju zachodzi konieczność przywrócenia bezpiecznej działalności planowej podmiotów leczniczych, w tym wykonywania planowych zabiegów operacyjnych.
W tym celu w naszym Szpitalu wznowiono konsultacje anestezjologiczne przedoperacyjne w ramach GABINETU KONSULTACYJNEGO, aktualnie z opcją rejestracji telefonicznej na wizytę.
W związku z powyższym prosimy pacjentów rejestrujących się do Gabinety Konsultacyjnego o przygotowanie się do tej wizyty i uwzględnienie własnej sytuacji epidemiologicznej.
W czasie oczekiwania na umówioną wizytę (minumum 7 dni przed nią) oraz w okresie między wizytą a przyjęciem do szpitala ZALECANA jest autoizolacja z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • właściwa higiena rąk,
  • noszenie maski,
  • zaprzestanie kontaktów,
  • monitorowanie temperatury ciała 2 x dziennie.

Ponieważ rozwój zakażenie w okresie okołooperacyjnym związany jest w ciężkimi powikłaniami i pogorszeniem stanu Państwa zdrowia i rokowania, prosimy o odroczenie  wizyty do 14 dni w przypadku, jeśli:

  • jesteście Państwo objęci kwarantanną lub izolacją w związku z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-COV-2,
  • w ostatnich 24 h przez wizytą wystąpiła u Państwa : gorączka, kaszel lub duszność,
  • jeśli w okresie ostatnich 14 dni mieli Państwo kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-COV-2 (osoba objęta kwarantanną) lub osobą podejrzaną o zakażenie (nadzór)

Po upływie tego czasu prosimy o ponowny kontakt telefoniczny.