Życzenia z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego wszystkim Diagnostom, a w szczególności pracownikom SPZOZ w Świdnicy składamy podziękowania za niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę.

To dzięki precyzyjnym wynikom i analizom, lekarz może postawić trafną diagnozę, a co za tym idzie wybrać właściwy sposób leczenia pacjenta. To również podstawowe narzędzie w profilaktyce zdrowotnej.

Doceniając znaczenie Państwa pracy oraz zaangażowanie, życzymy wielu sukcesów, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor Grzegorz Kloc

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Sławomir Pietrzak

Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Tomska