Zapraszamy na stronę dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

Serdecznie zapraszamy na stronę platforma.szpital.swidnica.pl dedykowaną projektowi „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, realizowanemu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy przy współudziale partnerów SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ ?Mieszko? Sp. z o.o. oraz PHUP ?MARCONI?.