Zawarcie umowy w ramach projektu ?Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym?

W poniedziałek, 24.06.2019r. Dyrektor Grzegorz Kloc w imieniu SPZOZ w Świdnicy podpisał umowę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym na realizację projektu ?Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOP SOR)?.