Życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko
z okazji Światowego Dnia Zdrowia wpłynęły życzenia
od Wicestarosty Powiatu Świdnickiego Ryszarda Wawryniewicza
i Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Zawadzkiego.

„ … Z okazji Światowego Dnia Zdrowia pragniemy złożyć wszystkim pracownikom służby zdrowia – lekarzom, pielęgniarkom, menadżerom placówek, personelowi pomocniczemu i technicznemu z terenu Powiatu Świdnickiego najlepsze życzenia zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych i wszelkiej osobistej pomyślności.
Proszę przyjąć także podziękowania za zaangażowanie, z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów oraz za wielka aktywność całej powiatowej służby zdrowia w poszerzaniu i udoskonalaniu oferty świadczonych usług medycznych zarówno na potrzeby naszych mieszkańców, jak i całego regionu.
Społecznego znaczenia i wartości pracy służby zdrowia nie da się w żaden sposób przecenić. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i zobowiązaniem, a ludzie którzy podejmują się tej misji, zasługują na najwyższe uznanie.
Życzymy, abyście każdego dnia odczuwali osobistą satysfakcję z trudnej, ale jakże potrzebnej nam wszystkim pracy”.