Podziękowania dla personelu Oddziału Ginekologii i Gastroelogii

 Na ręce dyrektora Pana Jacka Domejko wpłynęły podziękowania:

„ … W dniu 30 marca br. zwróciłam się do Pana Dyrektora z ustną prośbą w sprawie właściwego zdiagnozowania przez specjalistów ginekologii i gastrologii moich dolegliwości. Diagnozę taką otrzymałam w dniu 30 marca br. od ginekologa a 31 marca br. od gastrologa. Składam Panu serdeczne podziękowanie za udzieloną mi pomoc”.

Pacjentka Teresa D. ze Świdnicy