Życzenia dla pielęgniarek i położnych od Wicestarosty Powiatu Świdnickiego Alicji Synowskiej

 Na ręce Małgorzaty Tomskiej Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Świdnicy wpłynęły życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazuję na Pani ręce najserdeczniejsze życzenia powodzenia w pracy i w życiu osobistym dla wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Proszę przyjąć także podziękowania za fachowość i zaangażowanie z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej jest dniem uroczystym i wyjątkowym, bo poświeconym wszystkim osobom, których powołaniem jest czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, wspieranie go w chorobie i niesienie ulgi w bólu i cierpieniu.
Należy pamiętać, że pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą w opiece zdrowotnej grupę zawodową i wykonującą szczególną profesję zaufania publicznego. Szczególną, bo wymagającą wyjątkowych predyspozycji, wrażliwości na cierpienia, umiejętności współczucia i pocieszenia.

W związku z powyższym pragnę złożyć Państwu ogromnej wytrwałości w realizacji codziennej pracy oraz zapału i chęci do stawiania czoła licznym wyzwaniom.

Z wyrazami szacunku i sympatii Wicestarosta Alicja Synowska„.