Podziękowanie dla personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęło podziękowanie dla personelu oddziału chorób wewnętrznych”

„W imieniu własnym i rodziny pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora słowa podziękowania dla Pani ordynator. A w szczególności pielęgniarce oddziałowej Pani Zofii Sobol, Pani dr Małgorzacie Leciejewskiej, opiekunce Kasi Dragon – Kłusek oraz Pani salowej Halince Przybylskiej za wielką życzliwość w podejściu do pacjenta. Zaangażowanie, fachowość i profesjonalizm personelu tego oddziału można i należy stawiać za wzór dla innych.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku córki pacjentki Apolonii S
”.