Życzenia z okazji Dnia Zdrowia

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy wpłynęły życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia pragniemy złożyć wszystkim pracownikom służby zdrowia z terenu Powiatu Świdnickiego najlepsze życzenia zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych, zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

Wykonując swoją pracę pełnią Państwo na co dzień szlachetną misję na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów, którym oferujecie nie tylko wysokie kompetencje zawodowe, ale także serdeczne relacje międzyludzkie.

Pragniemy w tym szczególnym dniu przekazać Panu oraz pracownikom kierowanego przez Pana zakładu serdeczne podziękowania za zaangażowanie z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i zobowiązaniem, a ludzie którzy podejmują się tej misji, zasługują na najwyższe uznanie.