12 sierpnia – Światowy Dzień Pracoholików

Foto: www.uzaleznieniabehawioralne.pl

12 sierpnia przypada Światowy Dzień Pracoholików. Zjawisko pracoholizmu zostało po raz pierwszy zdefiniowane w latach 70. XX wieku, a obecnie jest już bardzo powszechnym i niebezpiecznym dla naszego zdrowia problemem.
Pracoholizm to uzależnienie psychiczne, objawiające się obsesyjną i wewnętrzną potrzebą ciągłego wykonywania pracy, kosztem innych elementów życia codziennego. Objawem pracoholizmu jest regularne zabieranie pracy do domu lub codzienne zostawanie po godzinach, nierozmawianie o niczym innym niż praca, brak czasu dla rodziny i przyjaciół, brak czasu na realizację swoich pasji czy sport, odczuwanie ogromnych i niewspółmiernych wyrzutów sumienia, gdy popełniło się podczas pracy jakiś błąd czy rezygnowanie z urlopu kosztem wypełniania obowiązków służbowych. Osoby uzależnione od pracy nie potrafią korzystać z czasu wolnego.

Pracoholizm negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie. Często towarzyszy mu notoryczne zmęczenie, bóle głowy i w klatce piersiowej, wrzody żołądka, nudności, problemy ze snem i koncentracją, zachwiania nastroju oraz psychozy. Wszystko to w konsekwencji może prowadzić do bardzo poważnych chorób, a nawet do śmierci.

Badania pokazują, że problem pracoholizmu dotyczy głównie osób posiadających własne firmy i będących w wieku produkcyjnym. Dotyka on głównie kobiety. Pracoholizm, tak jak i każde inne uzależnienie, nie jest powodem do dumy i tak jak w przypadku narkomanii czy alkoholizmu, wyniszcza organizm, psychicznie i fizycznie.

Źródło:

agencja-informacyjna.com/swiatowy-dzien-pracoholikow/

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/696929,Dzis-Swiatowy-Dzien-Pracoholikow.html