21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny ale też Światowy Dzień Zespołu Downa.

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).  Odkrycia Zespołu Downa dokonał w 1862 r. lekarz – John Langdon Down, od którego choroba przyjęła swoją nazwę.

Nie bez przyczyny Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest właśnie 21 marca. Data ta nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Symbolem Zespołu Downa stały się dwie różne skarpetki, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpety. Ponadto dwie różne skarpetki są również synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

Na znak solidarności i tolerancji, wszyscy zakładamy w ten dzień skarpetki „nie do pary”.

Ideą obchodów święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Marcowe obchody przypominają również o idei akceptacji, szacunku i otwartości wobec osób z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.