21 września – Światowy Dzień Choroby Alzheimera

21 września przypada Światowy Dzień Alzheimera. Święto po raz pierwszy obchodzono w 1999 roku, w 10 rocznicę istnienia międzynarodowej organizacji Alzheimer Disease International (ADI). Ideą obchodów tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych. Od 2001 roku wrzesień został ogłoszony Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera. 

Choroba Alzheimera polega na utracie lub zaburzeniu tzw. wyższych czynności korowych, jak pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, mowa czy ocena sytuacji. Jej skutkiem jest nieodwracalna utrata komórek nerwowych w mózgu. Choroba ta może się rozwijać bez widocznych objawów, może minąć nawet 10 lat, zanim pojawią się symptomy pozwalające na postawienie diagnozy.

Można wyróżnić trzy fazy Choroby Alzheimera. Pierwsze stadium trwa od 2-5 lat i objawia się przede wszystkim kłopotami z pamięcią, orientacją w nowych miejscach, a także nauką nowych rzeczy. Drugie stadium trwa od 2 do 12 lat i w tej fazie pamięć jest już bardziej zaburzona, co objawia się tym, że chory zapomina najbardziej oczywiste rzeczy, przestaje darzyć zaufaniem bliskich, unika kontaktów międzyludzkich i błądzi nawet w znanym otoczeniu. Trzecie stadium trwa od 1-3 lat i jest zdecydowanie najtrudniejsze dla rodziny. Kontakt z chorą osobą jest drastycznie ograniczony do jedynie pojedynczych słów, nasilają się trudności w kontrolowaniu czynności fizjologicznych. Taka osoba najczęściej wymaga nieustannej opieki.

Szacuje się, że na chorobę Alzheimera na świecie choruje od 15 do 21 milionów ludzi, a w Polsce ta liczba przekroczyła już 350 tysięcy. Jeśli doliczymy do tego inne formy otępienia to w Polsce mamy ponad pół miliona chorych. Społeczeństwa zachodu się starzeją, więc liczba chorych rośnie w takim tempie, że według ADI w 2050 roku na różnego rodzaju demencje będzie cierpieć 131,5 miliona ludzi.  Do dziś choroba ta jest nieuleczalna.

Osoby cierpiące na chorobę Alzheimera umierają średnio po 10-11 latach od postawienia diagnozy, najczęściej z powodu powikłań, takich jak zapalenie płuc. Zwykle dochodzi do niego u osób unieruchomionych w łóżku z powodu zniedołężnienia lub wypadku.

Wśród najbardziej popularnych objawów choroby, które powinny być jednocześnie sygnałem ostrzegawczym dla najbliższych zalicza się :

  1. Zaburzenia pamięci utrudniające codzienne funkcjonowanie 
  2. Trudności w wykonywaniu codziennych prac domowych
  3. Zaburzenia językowe
  4. Dezorientacja co do czasu i miejsca
  5. Kłopoty w ocenie
  6. Zaburzenia myślenia abstrakcyjnego
  7. Gubienie rzeczy
  8. Zmienny nastrój
  9. Zmiany osobowościowe
  10. Utrata inicjatywy

Źródło:

https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz/swiatowy-dzien-walki-z-choroba-alzheimera

https://www.gov.pl/web/psse-siedlce/swiatowy-dzien-choroby-alzheimera-2021