28 stycznia – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

foto: www.wiadomosci.com

W tym roku, 28 stycznia już po raz XV obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.  Dzień ten ustanowiony został przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2006r. dla upamiętnienia rocznicy sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z 1981 r., w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych. Dokument ten to najstarszy akt prawny, regulujący zagadnienia ochrony danych osobowych. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r.

25 maja 2018 r. na terytorium całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Danymi osobowymi  są wyłącznie konkretne informacje, które bez żadnych wątpliwości pozwalają wskazać daną osobę. Jeśli na podstawie danej informacji nie można zidentyfikować konkretnej osoby, wówczas nie mamy do czynienia z danymi osobowymi. Dane osobowe to m.in. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. polski numer PESEL) oraz dane dotyczące lokalizacji. Mogą nimi być również identyfikatory internetowe, czyli adresy IP oraz pliki cookie zbierane przez aplikacje i strony internetowe jeśli inne okoliczności, takie jak np. czas, z dużym prawdopodobieństwem umożliwiają identyfikację osoby, której dotyczy.
Danymi osobowymi są również niektóre czynniki fizjologiczne, genetyczne, fizyczne itd., które bezpośrednio prowadzą do poszukiwanego w ten sposób człowieka.

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych mają na celu zwrócenie uwagi wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych oraz podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie. Ponadto jest to doskonała okazja do uwrażliwienia nas na kwestie związane z prawem do prywatności, a także uświadamiane obywateli o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach. Jest to szczególnie istotne w dobie postępu technologicznego i rozwoju gospodarki opartej na danych.
Na szczęście obserwuje się wzrost świadomości obywateli na temat przysługujących im praw oraz zależności pomiędzy ich zachowaniem, a naruszaniem prywatności. Ma to swoje odzwierciedlenie w ilości wniesionych od 25 maja 2018 r. skarg do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zgłoszonych naruszeń.

Jak chronić swoje dane osobowe?

Do udostępniania swoich danych osobowych należy podchodzić z dużą ostrożnością. Są one nie tylko cennym ?towarem? rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych ale też w przypadku gdy naszymi danymi posługuje się osoba nieuprawniona okazją do praktyk przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. Aby ograniczyć ryzyko wykorzystania naszych danych osobowych w celach przestępczych ale też dla ochrony swojej prywatności należy pamiętać o podstawowych zasadach:

?Uważaj na to, co i komu udostępnisz o sobie w Internecie
?Nie zostawiaj dokumentów w zastaw
?Nie podawaj danych przez telefon
?Uważaj na różne formularze, poprzez które udostępniasz dane
?Nie wyrzucaj danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczysz
?Usuwaj trwale dane z nośników
?Używaj programów chroniących komputer
?Bądź czujny w sieci
?Zmieniaj hasła

Źródło:

https://lexdigital.pl/xiv-europejski-dzien-ochrony-danych-osobowych

https://uodo.gov.pl/pl/138/1221

https://uodo.gov.pl/pl/p/ustanowienie-dnia-ochrony-danych-rady-europy