Wrzesień – miesiącem świadomości nowotworów dziecięcych

foto: www.facebook.com/zlotawstazka/

Życie z nowotworem to rzeczywistość dla wielu tysięcy dzieci na całym świecie. Ich dzieciństwo nie koncentruje się na szkole, zabawie czy kontaktach z rówieśnikami, ale na nieustannej walce z chorobą. Codzienność dominują leki, operacje i długotrwałe pobyty w szpitalu, a wszystko to ma olbrzymi wpływ na rozwój fizyczny, jak i psychospołeczny chorujących dzieci i funkcjonowanie ich rodzin.

Miesiącem, w którym okazujemy szczególne wsparcie dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi jest wrzesień. Inicjatywa taka służy nie tylko wyrażeniu wsparcia i solidarności z chorymi i ich rodzinami ale też upowszechnianiu wiadomości na temat chorób nowotworowych wśród dzieci.

Symbolem dzieci dotkniętych chorobą nowotworową jest Złota Wstążka, której historia sięga 1997. Właśnie wtedy grupa rodziców w Stanach Zjednoczonych wyszła z inicjatywą stworzenia uniwersalnego symbolu mającego propagować potrzebę zwiększenia świadomości problemów dotykających dzieci i młodzież z doświadczeniem choroby nowotworowej. Kolor wstążki jest nieprzypadkowy – złoto to cenny kruszec, który poddawany długotrwałej obróbce staje się szlachetnym wyrobem, a przecież dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Doświadczając choroby nowotworowej poddawane są wielkiej próbie, muszą znosić ból i stawić czoła wielu trudnościom.

Propagowanie złotej wstążki niesie za sobą przesłanie, które ma dotrzeć do rządów, organizacji i wszelkich struktur mających wpływ na wprowadzanie nowych metod leczenia, warunków w szpitalach, programów opieki. Służy też zwróceniu naszej szczególnej uwagi na rolę edukacji i wzmożenia czujności onkologicznej.

Posiadając nawet podstawową wiedzę na temat występujących nowotworów oraz ich objawów, możemy znacznie skrócić czas od zachorowania do postawienia diagnozy i rozpoczęcia terapii.

Więcej informacji : www.zlotawstazka.pl

Źródło:

https://onkologia-dziecieca.pl/aktualnosci/news/id/3133-miesiac-swiadomosci-nowotworow-wieku-dzieciecego

https:// koliber-dzieciom.pl/aktualnosci/1193/