Podziękowania dla całego oddziału neurologicznego

 Na ręce p.o dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału neurologicznego.

Serdeczne podziękowania dla całego oddziału neurologicznego składane na ręce pani ordynator Hanny Marczyńskiej za fachową opiekę medyczną i wykwalifikowaną kadrę lekarzy i personelu.

Pragnę również bardzo podziękować pani Adriannie Wąsowicz – Piotrowskiej za oddanie w swojej pracy troskę i poświęcenie.

Podziękowania i uznanie należą się również rehabilitantom za powrót do zdrowia, salowym za nienaganną czystość, kucharkom za smaczne posiłki, wszystkim pracującym na tym oddziale za zaangażowanie, cierpliwość i oddanie dla pacjentów.

Pacjentka Ewa S.