Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada w krajach Unii Europejskiej, już po raz czternasty obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day). Dzień ten został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, jako apel na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki.
 

Antybiotyki uznawane są za jedno z największych osiągnięć medycyny XX wieku, które przyczyniło się do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach służy promowaniu wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Przyczyn narastającej antybiotykooporności upatrywać należy przede wszystkim w nadmiernym i/lub niewłaściwym stosowaniu antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej. 

Należy pamiętać, że antybiotyki nie leczą chorób wirusowych takich jak: grypa, przeziębienie, kaszel czy ostre zapalenia gardła i oskrzeli. Działają wyłącznie na bakterie. Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do zmniejszenia ich skuteczności.

Czym grozi niewłaściwe stosowanie antybiotyków?

Niewłaściwe i bezcelowe stosowanie antybiotyków powoduje, że rozwija się oporność na ich działanie czyli antybiotykooporność. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, w momencie gdy antybiotyk nie zabija lub nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. Dzieje się tak dlatego, że to bakteria ? a nie organizm zmienia się wskutek reakcji na obecność antybiotyku i staje się ona antybiotykooporna. Oporne bakterie wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i utrudniają proces leczenia.  Antybiotykooporność jest więc zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Rosnący udział bakterii antybiotykoopornych może zostać powstrzymany poprzez zachęcanie do ograniczonego i właściwego stosowania antybiotyków u pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przyjmujmy więc antybiotyki odpowiedzialnie.

 
Źródło:
 
 
https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach