Gratulacje dla pracowników od Asseco Poland

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły gratulacje dla wszystkich pracowników szpitala od firmy Asseco Poland

„Pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji zdobycia bardzo wysokiej pozycji w rankingu „Bezpieczny szpital 2014 – Ranking szpitali niezabiegowych” przygotowanego przez „Rzeczpospolitą” wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Cieszę się, że włożony przez Pana i personel szpitala wysiłek na rzecz uczynienia z tej placówki jednego z najlepszych szpitali w Polsce zostaje doceniony.

Życzę dalszych sukcesów Panu oraz całemu personelowi.

Dyrektor 
Pion Opieki Zdrowotnej
Krzysztof Groyecki