Informacja dot. Konsultacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Informujemy, że od 06.10.2021r. obowiązuje telefoniczna rejestracja na Konsultacje dot. ustalenia terminu zabiegu operacyjnego w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym.
Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Oddziału pod numerem tel. 74 8583 719, w każdą środę w godz. 11.00 – 13.00.