Instrukcja dla pacjenta „Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych u małych dzieci”

Małym dzieciom (tj. dzieciom do lat 4) krew pobierana jest na Oddziale Dziecięcym Szpitala ?Latawiec? w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 11:00.

Rodzice lub opiekunowie w dniu wykonania badania powinni zgłosić się do Recepcji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w godz. Od 7:30 do 10:30 (wejście do strony parkingu do godz. 10:00, po godz. 10:00 wejście z tyłu budynku) w celu opłacenia należności za badania.

W przypadku braku skierowania pracownik laboratorium wypisuje skierowanie, na którym potwierdza ich opłacenie i wydaje potrzebne probówki.

Rodzice lub opiekunowie  z dziećmi zgłaszają się na Oddział Dziecięcy ze skierowaniem i probówkami.

Materiał do badań pobierany jest na Oddziale tylko w wyznaczonych godzinach.

Po pobraniu materiału rodzic lub opiekun zobowiązany jest o dostarczenie próbek z materiałem do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Opracowanie: mgr Grażyna Muzyk