Pani Agata Mazuchowska – najsympatyczniejszym pracownikiem służby zdrowia

 Pani Agata Mazuchowska – pielęgniarka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zdaniem pacjentów Powiatu Świdnickiego została uznana najsympatyczniejszym pracownikiem służby zdrowia.
W dniu 18 kwietnia br. na uroczystej Gali z Okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia odebrała statuetkę.
Plebiscyt zorganizowany został przez Wydział Zdrowia

Podziękowanie dla personelu oddziału gastroenterologicznego

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania za troskliwą opiekę dla personelu oddziału gastroenterologicznego.

"… Szanowny Panie Ordynatorze, W imieniu własnym pozwolę sobie złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania dla Pana Ordynatora, Lekarzy oraz całego personelu medycznego za tak troskliwą

Podziękowanie dla SOR

 Na rece dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęło podziękowanie dla personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

"… Pragnę wyrazić gorace podziękowanie za udzielenie mi natychmiastowej pomocy i fachowej opieki zarówno od personelu karetki pogotowia, pielęgniarek, a szczególnie lekarzy – specjalistów!.
Do szpitala przywieziono mnie

Podziękowanie dla Oddziału Onkologii Klinicznej

 Na ręce Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej Pani dr Ewy Kilar wpłyneło osobiste podziękowanie: 

"Składam na ręce pani Doktor serdeczne podziękowania za opiekę Ś.P. mojej mamy Genowefy W. Niestety choroba nie pozwoliła jej na radość z długiego życia.
Ale

Prezentacje Twórczości Artystycznej Powiatu Świdnickiego

 Prezentacje Twórczości Artystycznej Powiatu Świdnickiego, to impreza kulturalna, która na stałe wpisała się już do kalendarza imprez powiatowych. 
Tegoroczna, już 7 edycja prezentacji odbędzie się 2 maja 2009 roku w Krzyżowej (teren Fundacji Krzyżowa). Z uwagi na założenie imprezy co …

Dofinansowanie do projektu z RPO

 Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzyma dofinansowanie do projektu „Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy”, z Regionalnego Programu Operacyjnego  – w ramach Działania …

Życzenia z okazji Dnia Służby Zdrowia

Na ręce dyrektora Jacka Domejko od Kanclerza Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy wpłynęły życzenia z okazji Dnia Służby Zdrowia.

"…Podejmując się misji ratowania zycia i zdrowia drugiego człowieka zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie…"

zobacz życzenia

Podziękowania od Posła na Sejm RP Zbigniewa Chlebowskiego

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Chlebowskiego za zaangażowanie i wytrwałość.

"…Z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wytrwałość Pana oraz wszystkich Pracowników w wykonywaniu trudnej i

Podziękowania dla dr n med Beaty Jankowskiej

 Na ręce dyrektora wpłynęły niezwykłe podziękowania od wdzięcznej pacjentki. 

"W imieniu mojej mamy, Marii Di swoim chcę podziękować Panu Dyrektorowi i dr Beacie Jankowskiej za umożliwienie leczenia mamy w szpitalu „Latawiec”.
Mama moja jest osobą przewlekle chorą od kilkunastu lat