To była sesja o Latawcu.

Środową sesję Rady Powiatu w Świdnicy (29.10.2008 r.) zdominowały tematy związane z przyszłym funkcjonowaniem naszego Latawca.
Prezentację dotyczącą planów przedstawił dyrektor Jacek Domejko.
W obradach sesji uczestniczył także dyrektor ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych Grzegorz Kloc.
 
Radni w swoich wypowiedziach

List od Prof. dr hab. Marka Sąsiadka

Na ręce dyrektora SP ZOZ w Świdnicy Pana Jacka Domejko wpłynęło pismo od Kierownika Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neurochirurgii Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu Prof. dr hab. Marka Sąsiadka.

„…składam gorące gratulacje z powodu tego

Liczymy na dotację!

Jesteśmy  na pierwszym miejscu tzw. listy rezerwowej do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Priorytet "Zdrowie", Działanie 8.1 "Poprawa jakości opieki zdrowotnej" ("Szpitale specjalistyczne").

W ramach projektu miało zostać zakupione niezwykle ważne wyposażenie i sprzęty niezbędne do pracy np.:

Latawiec najlepszy !

KOLEJNY SUKCES SP ZOZ w Świdnicy!
„LATAWIEC” finalistą w rankingu
Rzeczpospolitej szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych
„Bezpieczny Szpital”.
SP ZOZ w Świdnicy zajął
  • 1 miejsce w woj. dolnośląskimoraz
  • 12 miejsce w Polsce

w kategorii szpitale wielospecjalistyczne i onkologiczne w rankingu "Bezpieczny …

O Latawcu na sesji Rady Powiatu.

Jutro 29 października o godz. 12.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu w Świdnicy.
Będzie to sesja, której tematyka skupi się przede wszystkim wokół tematów związanych z naszym Regionalnym Specjalistycznym Szpitalem "Latawiec" w …

Tomograf Komputerowy i Angiograf już działają w RSS Latawiec

 22 września 2008 o godz. 11:00 w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym "Latawiec" w Świdnicy nastąpiło oficjalne otwarte Pracowni Tomografii Komputerowej i Angiografii. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście życia politycznego, gospodarczego, duchowieństwo, m.in: parlamentarzyści z naszego regionu Anna Zalewska i Zbigniew …

List od Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz

Na ręce Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy Pana Jacka Domejko, wpłynął list z wyrazami uznania od Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz.

„…nowoczesna aparatura medyczna przyczyni się do szybszego i mniej inwazyjnego diagnozowania pacjentów, a tym samym do podniesienia standardu świadczonych

Stop Korupcji

„Nie odkładaj kuracji. Leczmy się uczciwie”

W ramach działań antykorupcyjnych w SP ZOZ w Świdnicy już na ukończeniu jest wdrożenie systemu antykorupcyjnego (w jako jedynym szpitalu w Polsce).

Wciąż dosyć powszechne bywa przekonanie, że aby uzyskać lepszą jakość lub dostęp …

Centrum Wolontariatu w RSS „Latawiec”

24 września 2008r. w SP ZOZ w Świdnicy odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi:

  • Fundacją „Pomóżmy Naszym Pacjentom” – Małgorzata Tomska i Katarzyna Szukała
  • Stowarzyszeniem „Liga Kobiet Polskich” – Elżbieta Dudziak;
  • Stowarzyszeniem „Amazonki” – Rozalia Bąba;
  • Stowarzyszeniem Artystów „Kanon” –

Niezwykłe podziękowania dla naszego personelu,

W sierpniu na ręce dyrektora Jacka Domejko w formie elektronicznej wpłynęły oryginalne i niezwykłe podziękowania od pacjentki:

Pragnę podziękować wszystkim, którzy mi pomogli. Uległam małemu wypadkowi i potrzebowałam pomocy medycznej.

W jednej z kawiarni w Świdnicy pomogły mi panie poszukać