Niszczenie dokumentacji medycznej z lat 1995 – 1997

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w latach 1995-1997. Dokumentacja z 1995 roku dotyczy dzieci i noworodków.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,  w  Dziale Organizacji  i Rozliczeń (pokój 21),
do dnia 05 października 2018 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon: +48 74 851 74 90

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Organizacji
i Rozliczeń oraz na stronie internetowej szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1318 z póź.zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2069).

Pobierz wniosek WORD:

WNIOSEK_brakowanie_dokumentacji

Pobierz wniosek PDF:

brakowanie_dokumentacji20180919135958